Skulen har ein elevplass ledig

Skulen har framleis ein ledig plass komande skuleår. Det er ikkje sett nokon søknadsfrist, men det er fint å få søknad før 1. oktober som er teljedato for kor mange elevar vil får tilskot for. Men om nokon vil ha den siste plassen, er naturlegvis eleven velkomen same når det er på året.

Vi ser fram til første skuleår med 14 elevar med undervisning etter den spanande Enspirelæreplanen.