Skuleruta

Skulen vil følgje Vik kommune si skulerute. 

MånadTal på skuledagar
August
Første skuledag 17. august
11 dagar
September
22 dagar
Oktober
Haustferie veke 5. – 9. oktober ( veke 41)
17 dagar
November Elevfri dag fredag 13.
november.
20 dagar
Desember
Siste skuledag før jul: tysdag
22.desember
16 dagar
Januar
Første skuledag etter nyttår 4. januar
20 dagar
Februar
Vinterferie 22. – 26. februar (veke 8)
15 dagar
Mars
Elevfri dag: 12. mars
Siste skuledag før påske: fredag 26. mars
19 dagar
April
Første skuledag etter påske: tysdag 6.
april
19 dagar
Mai
Elevfri dag: 14. mai
17 dagar
Juni
Siste skuledag: fredag 18. juni
14 dagar
Sum190 dagar