Planar

Det er utarbeidd ein eigen læreplan for EnSpire skulene ved Neverdal skule saman med nokre av dei fremste fagpersonane i  landet  innan entreprenørskap. Denne læreplanen er godkjent av Utdanningsdirektoratet som ein generell læreplan som også andre skuler kan få godkjenning for å bruke om en ønsker å starte opp en EnSpire skole. 

Du kan sjå planen vi brukar her.