Skulen har fått godkjenning.

I dag kom svaret frå Utdanningsdirektoratet. Skulen er godkjent! Vi er i gang! Skuleanlegget, elevtalsutviklinga, lærarkompetansen er granska nøye og alt er funne i skjønaste orden!

Vi gratulerer bygda, styret og alle som har bidrege med den store og gode jobben dei har gjort! Håpar at heile Fresvik engasjerer seg for at vi kan få den gode skulen vi vil ha!

Gratulerer!