Stillingane ved skulen er utlyste

Med atterhald om naudsynte godkjenningar søkjer vi etter rektor, lærarar og fagarbeidar til
nyoppretta Fresvik EnSpire skule frå hausten 2020.

Rektor: 100% – stillinga er delt i 30 % leiing og 70% undervising – frå 1. august
Pedagogar: inntil 180% – frå 1. august
Fagarbeidar/assistent: 60% stilling. Oppstart etter avtale.
Eventuelt andre stillingar
Stillingstype: Fast tilsetjing. Heiltid eller deltid.

Les meir