Vi er i gang

  1. I alt 14 elevar har takka ja til å gå på Fresvik EnSpire skule frå hausten av
  2. Tilsetjingane er i full gang. No er desse tilsett og har takka ja til stillingane hjå oss: 
    • Marie Stensholt, Fresvik rektor 30% og pedagog 70%
    • Miriam Voll, Vangsnes 100%
    • Kirsten Bøtun 40%
  3. Vi har nettopp sendt ut ny utlysing lokalt her, for vi manglar no pedagog i 86% stilling og 2 assistentar i 60% og 27% stilling. Stillingsannonsen ligg ved.